Základní škola:
326 303 242
I. třída- K. Fridrichová:
725 004 394
II. třída - A. Vacková:
723 828 751
Školní družina - V. Vrbová:
776 067 803
Školní jídelna:
326 303 235
email školy:
zs.cista@centrum.cz
Fotogalerie

Aktuality!

Starší zprávy
Informace o škole

Základní škola a mateřská škola Čistá

Čistá 77, 294 23

326 303 242, 725 004 394

zs.cista@centrum.cz

IČO: 750 34 310

č. účtu: 484777309/0800

 

Charakteristika ZŠ

Malá škola rodinného typu vhodná pro děti, které upřednostňují malý kolektiv, individuální přístup a klidné prostředí. Výuka je vedena tak, aby respektovala individualitu dítěte, rozvíjela jeho tvořivost, myšlení a charakterové vlastnosti v radosti a hře.

 

I.třída (1. ročník a 2. ročník) - 23 žáků

 

II.třída ( 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník ) - 16 žáků

 

Pedagogičtí pracovníci :  Mgr. Karla Fridrichová - ředitelka školy, tř. uč. I. třídy

 

                                       Mgr. Andrea Vacková - tř. uč. II. třídy

 

                                       Veronika Macounová - učitelka (0,3 úvazek)

 

                                       Vladislava Vrbová - vychovatelka ŠD

 

Provozní zaměstnanci : Šárka Maršíková - domovnice

 

 

  Vzdělávací program pro šk. rok 2023 - 2024
    ŠVP ZV Naše škola

 

ZŠ používá pro výuku učebnice nakladatelství Alter, Nová škola, Studio 1+1, SPN a Oxford, které jsou bezplatně zapůjčeny všem žákům. Žáci využívají i pracovní sešity, které si platí.

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:1.roč. - ČJ - jazyková výchova

                                                              2.roč. - ČJ - jazyková výchova

                                                              2.roč. - M - číslo a početní operace

                                                              3.roč. - ČJ - jazyková výchova

                                                              3.roč. - M - násobení a dělení

                                                              3.roč. - AJ - jazyková výchova

                                                              4.roč. - Př - člověk a příroda

                                                              4.roč. - Vl - lidé a čas

                                                              5.roč. - Vl - lidé a čas

Kontakt na autory příslušných sad: zs.cista@centrum.cz